Eltip bermek hakynda

Standart - eltip berme "Güniň dowamynda" gowşurylyşy azyndan 10 kg haryt bilen.


Eltip bermek Aşgabat şäherinde amala aşyrylýar.

Kurýeriň jaňy, web sahypasynda zakaz eden wagtyňyzdan 30 minut aralykda edilýär.

Standart kurýer eltip bermek üçin sargytlar 19: 00-a çenli kabul edilýär.


Eltip bermek bahasy: 10 manat.


Eltip bermek aralyklary:


- 10.00-dan 12.00-a çenli

- 13.00-dan 15.00-a çenli

- 15.00-dan 19.00-a çenli


** Eltip berme bahasy ýokarlandyrylyp bilner


Mugt - eltip bermek "Güniň dowamynda" 300 manatdan.


Eltip bermek Aşgabat şäherinde amala aşyrylýar.

Kurýeriň jaňy, web sahypasynda zakaz eden wagtyňyzdan 30 minut aralykda edilýär.

Eltip bermek bahasy: mugt.


Eltip bermek diňe sargydyňyzyň mukdary 300 manat ýa-da ondan köp bolanda kabul edilýär.